Wens Familierecht

Gerechtelijke vaststelling vaderschap & erkennen kind

Er zijn situaties denkbaar waarbij u uw vaderschap over uw kind juridisch wil laten vaststellen, maar dat de moeder van uw kind hier niet aan meewerkt. Of dat de vader van uw kind zijn vaderschap niet wil erkennen, terwijl u wel graag het vaderschap juridisch vastgesteld wil hebben. Er zijn diverse juridische mogelijkheden hiervoor. WENS Familierecht kan u adviseren en begeleiden in zaken omtrent vaderschap. Wilt u juist het vaderschap ongedaan maken? Als familierecht advocaat kan ik u ook helpen bij ontkenning van het vaderschap.

Erkenning kind

Indien de moeder niet getrouwd is, kan zij een ander toestemming geven voor de erkenning van het kind. Dit gaat via de gemeente en is gratis. Belangrijk is wel dat de moeder hiervoor haar medewerking verleent. De erkenning kan tijdens de zwangerschap plaatsvinden. Het voordeel daarvan is dat de vader daarmee direct vanaf de geboorte ook juridisch vader is. De erkenning kan ook op een later tijdstip plaatsvinden, dus ook na de geboorte. De vader is dan pas juridisch vader vanaf het moment van erkenning en dit werkt niet terug tot aan de geboorte.

Indien de moeder getrouwd is met een man, dan wordt haar man automatisch juridisch vader met gezag. Erkennen is dan niet mogelijk.

Het regelen van het juridisch vaderschap vereist specialistische kennis. Laat u daarom adviseren door een ervaren familierecht advocaat. 

Vervangende toestemming erkenning

Het kan voorkomen dat een moeder weigert om haar toestemming te geven voor de erkenning van uw kind. Omdat de moeder altijd toestemming moet geven voor de erkenning via de gemeente, is die weg uitgesloten. U heeft dan de mogelijkheid om vervangende toestemming voor erkenning te vragen via de rechter. Indien de rechter voldoende aannemelijk acht dat u de daadwerkelijk de vader van het kind bent, dan kan de rechtbank u vervangende toestemming geven om uw kind te mogen erkennen. De erkenning gaat dan in op het moment dat de uitspraak van de rechter vaststaat en werkt dus niet terug tot aan de geboorte. De uitspraak van de rechter wordt dan aan de geboorteakte van het kind gehecht.

Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap

Ook kan het voorkomen dat een vader niet wil meewerken om zijn vaderschap juridisch vast te laten stellen, omdat hij de erkenning van het kind bij de gemeente weigert. Als moeder - of als kind - zijn er dan wettelijke mogelijkheden om het vaderschap gerechtelijk vast te laten stellen. Dit gaat via een procedure bij de rechtbank. Een advocaat is hierbij verplicht. De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap werkt wel terug tot aan de geboorte. Het komt er dan op neer dat u geacht bent om vader te zijn van het kind vanaf zijn of haar geboorte.

Gerechtelijke vaststelling vaderschap na draagmoederschap

In sommige draagmoederschapssituaties is het noodzakelijk dat de rechtbank het vaderschap van de wensvader gerechtelijk vaststelt. Dit is (vaak) het geval als de draagmoeder getrouwd is met een man en haar echtgenoot automatisch juridisch vader wordt. Zijn vaderschap moet dan door de rechtbank ontkent worden, omdat hij niet de biologisch vader van het kind is. Omdat de wensvader dit wel is, kan de rechtbank dan zijn vaderschap gerechtelijk vaststellen. Deze procedure verloopt via een zogenaamde bijzondere curator. Als advocaat heb ik veel ervaring in deze procedures.

Geen ouderlijk gezag door erkenning

Bij zowel de erkenning als de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap heeft u als vader nog niet automatisch het gezag over uw kind. Dat moet nog apart geregeld worden. Dat kan in onderling overleg via een aantekening in het online gezagsregister, dan wel via de rechter.

Wilt u hier meer informatie over? Dan kunt u contact met mij opnemen voor meer informatie hierover.

Contact