Wens Familierecht

Professionele begeleiding in het adoptietraject

Professionele begeleiding in het adoptietraject

Hulp bij adoptie

Adoptie kan in verschillende situaties voorkomen. Zo komt het voor dat een kind in Nederland of uit het buitenland wordt geadopteerd, maar een adoptie kan ook door een stiefouder en na een draagmoederschapstraject. In deze situaties kan ik u van meer advies voorzien en ook bijstaan in de juridische procedure. 

Het adoptierecht is continu in beweging en kent vele uitzonderingen en complexiteiten. Gedegen kennis van de laatste ontwikkelingen en regels binnen dit rechtsgebied zijn dan ook essentieel om u goed te begeleiden in het adoptietraject. Als familierecht advocaat ben ik gespecialiseerd in adoptie. Sinds 2009 heb ik vele mensen met een kinderwens bijgestaan binnen het proces van binnenlandse en interlandelijke adoptie. Mijn expertise inzetten om een gezin compleet te maken; dat is het mooiste wat er is. 

‘’Als advocaat in het familierecht heb ik mij steeds verder gespecialiseerd in de juridische begeleiding in het ouderschap, verkregen door adoptie of een andere weg. Maak nader kennis met Jo-an.’’

Adoptieprocedure in Nederland

Nederland kent een zeer zorgvuldige adoptieprocedure met strenge regels. Dat is nodig om het belang van alle betrokken partijen te behartigen. In grote lijnen zijn er drie fasen te onderscheiden. In de eerste fase vraagt u beginseltoestemming aan. Daarna volgt de bemiddelingsfase en tot slot de afronding waarbij u de formaliteiten regelt als het kind in Nederland is aangekomen. Hierbij kunt u denken aan het aanmelden bij officiële instanties, zoals de gemeente.

Wanneer u een kind adopteert, wordt u daarmee ook de juridisch ouder met gezag van het kind. Het kind kan daarmee uw achternaam en uw Nederlandse nationaliteit verkrijgen (indien dat het geval is). Ook wordt het kind daarmee uw erfgenaam. De juridische banden met de geboorteouder(s) worden daarmee verbroken.

Adoptie voorwaarden

Een adoptie wordt altijd uitgesproken door een Nederlandse rechter. U moet daarbij aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo mag u geen grootouder van het kind zijn en moet u minimaal 18 jaar ouder dan het kind zijn. Daarnaast moet de adoptie in het belang van het kind zijn. Hieronder staan de belangrijkste adoptievoorwaarden op een rij:

  • De adoptant moet minimaal 18 jaar ouder zijn dan het kind;
  • Het kind geen kleinkind is van de adoptant;
  • Het kind is minstens een jaar verzorgd door de adoptant(en). Bijvoorbeeld als pleegouder, voogd of stiefouder.

Adoptie na draagmoederschap

Omdat er op dit moment nog geen duidelijke wet- en regelgeving is voor draagmoederschap in Nederland, zijn wensouders vaak aangewezen op een adoptietraject. Deze procedure wordt doorlopen bij een Nederlandse rechtbank. Nadat de rechter de adoptie heeft uitgesproken, wordt de adoptieouder daarmee ook juridisch ouder met gezag van het kind. De juridische banden met de oorspronkelijke ouder (dat is de draagmoeder in dit geval en eventueel haar echtgenoot) worden dan doorbroken.

In de wet staat beschreven dat u tenminste 1 jaar voor het kind moet hebben gezorgd voordat u over kan gaan tot adoptie van het kind. Echter is deze termijn van verzorging in de rechtspraak in draagmoederschapszaken losgelaten en ik heb al veel ervaring met dergelijke procedures.

Stiefouderadoptie

Het kan ook voorkomen dat u als stiefouder al gedurende een lange tijd voor een kind - samen met uw partner - zorgt. Indien u tenminste 3 jaar samenwoont met uw partner en gedurende tenminste 1 jaar voor het kind zorgt, kunt u de rechtbank vragen om uw stiefkind te mogen adopteren. Een stiefouderadoptie wordt gedaan in situaties waarbij de andere ouder bijvoorbeeld niet meer in beeld is of is overleden. U moet dan ook aan een andere vereisten voldoen. Hierover kan ik u meer vertellen in een persoonlijk traject. 

Na de adoptie bent u samen met uw partner de juridisch ouder (met gezag) van het kind.

Adoptie van pleegkind(eren)

Zorgt u al geruime tijd voor een pleegkind (tenminste 1 jaar) en is het voor het kind niet meer mogelijk om terug te keren naar zijn of haar oorspronkelijke ouders? Heeft u daarnaast de wens om het kind tot aan de meerderjarigheid te verzorgen en opvoeden? Dan kan het mogelijk zijn om het kind te adopteren. Met de adoptie wordt u juridisch ouder met gezag van het kind. Concreet betekent dit dat het pleegouderschap wordt omgezet naar ouderschap.

Erkenning buitenlandse adoptie

Als een adoptie buiten Nederland heeft plaatsgevonden, is deze niet per definitie ook direct rechtsgeldig in Nederland. De automatische erkenning gaat vaak op voor landen die zijn aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag. Landen binnen dit samenwerkingsverband volgen allemaal dezelfde procedure bij adoptie en hebben afspraken gemaakt over wie wel en wie niet mag bemiddelen. Heeft de adoptie plaatsgevonden in een land dat niet aangesloten is bij het Haags Adoptieverdrag? In dat geval biedt het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (internationaal privaatrecht) mogelijkheden om tot een erkenning, dan wel omzetting van de interlandelijke adoptie over te gaan. 

Jo-an heeft voor de SDU in 2020 juridisch commentaar geschreven op deze wetsartikelen. In sommige gevallen biedt het Haags Adoptieverdrag of de regels van het internationaal privaatrecht geen uitkomst en kan worden bezien of een Nederlandse adoptie mogelijk is. Het erkennen van een buitenlandse adoptie kan een complexe procedure zijn indien u een kind heeft geadopteerd in een land buiten dit verdrag. WENS Familierecht kan u helpen bij de erkenning en omzetting van adoptie naar Nederlands recht.

Juridische hulp bij adopteren van een kind

Een kind adopteren is een emotioneel en ingrijpend proces. Zowel voor het kind als voor u als aanstaande adoptieouder(s). Daarbij is het adoptieproces in Nederland aan strikte wet-en regelgeving gebonden. WENS Familierecht kent de (internationale) regels van binnenuit. Als advocaat kan ik u daarover informeren en u bij het adoptietraject begeleiden. Heeft u vragen over een adoptietraject? Neem vrijblijvend contact met mij op voor meer advies.

Contact opnemen