Wens Familierecht

we komen er samen op een goede manier uit

we komen er samen op een goede manier uit

Mediation bij geschillen in de relationele sfeer

Soms gebeuren er dingen die vooraf niet voorzien waren, waardoor u het niet meer met elkaar eens bent. Mediation kan dan een hele goede oplossing zijn om samen tot een goede oplossing te komen. Bijvoorbeeld bij conflict in het geval van draagmoederschap, meerouderschap of met een donor.

Mediation: samenwerken voor de beste oplossing

Bij mediation lost u een conflict op met de hulp van een bemiddelaar: de mediator. Een mediator treedt niet op als advocaat van één van u beiden, maar is een neutrale conflictbemiddelaar (onafhankelijk) die helpt om er samen uit te komen. Een mediator zorgt dat de communicatie goed verloopt en dat iedereen zijn verhaal kan doen. Het doel is om samen goede afspraken te maken, waar beide partijen achter staan.

De voordelen van mediation

Mediation kan een goede uitkomst bieden om samen tot een oplossing van het conflict te komen, zonder dat een rechter daaraan te pas hoeft te komen. Samen met de mediator wordt er toegewerkt naar een regeling die voor alle partijen werkbaar is. Ervaring leert ook dat een regeling die wordt vastgesteld door partijen zelf veel beter werkbaar is voor de lange(re) termijn dan wanneer een rechter een beslissing neemt. Hierdoor heeft u langere termijn meer positief effect van de oplossing van het geschil.

‘’Ik kan als mediator bemiddelen bij familiezaken. Samen komen we tot een oplossing die voor iedereen gunstig uitpakt.’’

WENS Familierecht als mediator

Bij WENS Familierecht ben ik als advocaat ook gespecialiseerd in mediation. Als mediator heb ik jarenlange ervaring in scheidingszaken. Ik heb de mediationopleiding bij de Nederlandse Vereniging Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) gevolgd. Daarnaast kan ik ook optreden als mediator bij conflicten die samenhangen met het familierecht, zoals een (onverhoopt) conflict met draag- of wensouders, conflicten in het co-ouderschap of met een donor.

Hoe ziet het mediationtraject eruit?

Indien u besluit tot mediation, zal ik eerst altijd met alle partijen een kort telefoongesprek voeren waarin ik u meer uitleg geef over het mediationtraject. We gaan daarbij nog niet inhoudelijk op de zaak in. Ook zal ik u vooraf een mediationovereenkomst sturen. Deze overeenkomst tekenen we bij aanvang van de mediation. In deze overeenkomst staat beschreven hoe het traject verloopt, wat de spelregels zijn in de mediation en wat wij van elkaar mogen verwachten. Daarbij ben ik ook gebonden aan de gedragsregels van de vFAS

Een mediationtraject in Nederland duurt gemiddeld 3 tot 5 bijeenkomsten. Dit is echter een gemiddelde en kan korter of langer duren. Als mediator ben ik wel verplicht om de voortgang van het traject goed te bewaken. Na iedere bespreking zal ik een verslag maken van hetgeen besproken is. Uiteindelijk zal er worden toegewerkt naar een overeenkomst waarin alle gemaakte afspraken worden vastgelegd. 

Mocht u meer informatie wensen over de mogelijkheid tot mediation, neem dan contact met mij op.

Contact opnemen