Wens Familierecht

Duomoederschap/lesbisch ouderschap

Tot 1 april 2014 was het niet zomaar mogelijk om als vrouwelijke partner van een moeder (ook wel de meemoeder of de duomoeder genoemd), juridisch ouder te worden van uw kind. Hiervoor was een procedure bij de rechtbank nodig. Gelukkig is de wet sinds die tijd aangepast door de invoering van de Wet Lesbisch ouderschap. Hierdoor zijn er voor lesbische stellen meer juridische mogelijkheden in de wet gekomen, zodat beide moeders direct na de geboorte juridisch ouder zijn van hun kind. Een adoptieprocedure is dan niet meer standaard nodig.

De echtgenote van de geboortemoeder kan nu automatisch juridisch moeder worden bij de geboorte. Voorwaarde is dat de zwangerschap is ontstaan door kunstmatige inseminatie met gebruik van een niet-bekende donor. Via Stichting Donorgegevens Kunstmatige Gegevens kunt u een ouderschapsverklaring opvragen die u hiervoor nodig heeft. Deze verklaring geeft u aan de ambtenaar van de burgerlijke stand bij de geboorteaangifte van uw  baby. 

Als u gebruik heeft gemaakt van een bekende donor (bijvoorbeeld een vriend), dan heeft de meemoeder de mogelijkheid tot erkenning van het kind (met toestemming van de geboortemoeder) dan wel tot adoptie. 

De geboortemoeder kan ook de bekende donor toestemming geven om juridisch vader te worden. Dit gaat via erkenning bij de gemeente. Een kind kan op dit moment maar maximaal twee juridische ouders hebben. 

In sommige gevallen is een adoptieprocedure nog wel gewenst. Niet ieder ander land erkent namelijk de Wet lesbisch ouderschap zal wij dit in Nederland kennen. Een gevolg hiervan is dat in het buitenland niet altijd het juridisch ouderschap van de meemoeder of duomoeder worden erkend. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn als u zelf geen Nederlander bent en uw ouderschap ook in uw land van herkomst erkend wil hebben of dat u (of mogelijk het kind later) graag in een ander wil wonen. In die gevallen kan het raadzaam om toch na te denken over adoptie. De adoptieprocedure kan al tijdens de zwangerschap worden gestart bij de rechtbank. Belangrijk is dat u hierover tijdig informatie inwint, zodat u tijdig een goede beslissing kunt maken. 

Wilt u meer weten of de mogelijkheden hiervoor? Neem dan contact met mij op.