Wens Familierecht

draagmoederschap

Samen werken aan iets wezenlijks

draagmoederschap

Samen werken aan iets wezenlijks

Draagmoederschap

Niet in iedere situatie is het mogelijk om ouder te worden van een kind via de traditionele weg. Dit kan onder andere medische redenen hebben, dat u van hetzelfde geslacht bent, of juist alleenstaand. Het kan zijn dat u daarom nadenkt over draagmoederschap of al in een draagmoederschapstraject zit. Het is belangrijk om u voorafgaand en tijdens dit traject goed te laten adviseren, omdat de wetgeving rondom draagmoederschap nog niet goed geregeld is. 

Wetgeving draagmoederschap in Nederland

Op dit moment is er nog geen duidelijke wetgeving rondom draagmoederschap in Nederland, maar deze gaat er waarschijnlijk wel komen. Draagmoederschap kan plaatsvinden via inseminatie met zaad van de wensvader of een donor, ook wel laagtechnologisch draagmoederschap genoemd, óf via buitenbaarmoederlijke bevruchting door middel van IVF (hoogtechnologisch draagmoederschap). Na de geboorte adopteren de wensouders vaak het kind. Soms is er een andere procedure nodig. 

''Al jarenlang sta ik als advocaat wensouders en draagmoeders bij in draagmoederschapssituaties, zowel in binnen- en buitenland.''

Het vinden van een draagmoeder

In de praktijk zien we dat wensouders meestal iemand uit hun directe omgeving vragen om draagmoeder te zijn. Het is prachtig als een zus, vriendin of nicht de sterke kinderwens in vervulling kan laten gaan als de traditionele weg niet bewandeld kan worden. Maar zodra er niemand binnen het eigen netwerk instemt met het draagmoederschap, zijn de mogelijkheden door de huidige regels en wetten zeer gelimiteerd.

Juridisch ouderschap

De wensouders zijn bij de geboorte van het kind niet automatisch de juridische ouders van het kind. Dit komt omdat volgens de Nederlandse wet de draagmoeder de juridische moeder is van het kind. Ook is zij belast met het gezag over het kind. Is de draagmoeder gehuwd, dan is de echtgenoot ook automatisch de juridische vader van het kind. Het juridisch ouderschap en het ouderlijk gezag kan in Nederland niet zomaar overgedragen worden aan de wensouders. Voor deze overdracht is een draagmoederschapsovereenkomst nodig en moet een juridisch traject doorlopen worden. Het is belangrijk dat u bij de rechtbank wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat die ervaring heeft bij de advisering en het voeren van procedures in draagmoederschapzaken.

Begeleiding bij het draagmoederschapstraject

Al jarenlang sta ik als advocaat wensouders en draagmoeders bij in draagmoederschapssituaties, zowel in binnen- en buitenland. Kort gezegd begeleid ik de weg naar het juridisch ouderschap. Mijn hart ligt bij dit onderwerp, omdat ik mag meewerken aan iets heel tastbaars en wezenlijks: het krijgen van een kind. Ik ben een betrokken, praktische en deskundige advocaat. Dat komt goed van pas in de begeleiding in het traject.

Ik adviseer wensouders en draagmoeder van begin tot het einde van het traject. Dit begint bij een voorlichting voor de zwangerschap over de te volgen route. Hierna kan ik de nodige contracten opstellen en controleren en tot slot voer ik de juridische procedure bij de rechtbank om het juridisch ouderschap in Nederland vastgesteld te krijgen. Door mijn jarenlange ervaring, kan ik u adviseren rondom de kosten en wetgeving van draagmoederschap en adoptie.

Ondersteuning bij draagmoederschap in Nederland en daarbuiten

In mijn praktijk sta ik wensouders bij in verschillende soorten situaties, zoals Nederlandse draagmoederschapstrajecten en baby’s die worden geboren uit een buitenlandse draagmoeder. In mijn praktijk heb ik baby’s geboren zien worden in Nederland, De Verenigde Staten, Canada, Zuid-Afrika, en nog vele andere landen. De wensouders kunnen hetero- of homoparen zijn, maar ook alleenstaande vaders of moeders met een kinderwens. Denkt u erover om draagmoeder te worden? Ook dan kan ik u van advies voorzien en u bijstaan in de juridische procedure.

Draagmoeder worden of inschakelen? Zoek tijdig juridische hulp!

Het is belangrijk om tijdig advies in te schakelen indien u nadenkt over draagmoederschap. Het beste is om dit tijdig voor een zwangerschap te doen. Er zijn namelijk een aantal onderdelen van het traject waar extra aandacht voor moet zijn. Zo moet voor de zwangerschap een overeenkomst met de draagmoeder worden overeengekomen en moeten er goede zorgen zijn voor zowel de draagmoeder als de wensouders (denk aan psychologische zorg). Hiernaast moet er extra aandacht zijn voor eventuele (anonieme) donoren. Ook kunnen er risico’s zitten aan het volgen van buitenlandse trajecten, waardoor (onder andere) niet altijd de buitenlandse geboorteakte kan worden erkend in Nederland en uw ouderschap niet zonder meer in Nederland erkend kan worden. In dit proces kan ik u begeleiden.

Procedure draagmoederschap van A tot Z geregeld

Omdat draagmoederschap mij zo aanspreekt, vind ik het leuk om mij – naast mijn werk als advocaat – bezig te houden met dit onderwerp. Zo geeft ik regelmatig lezingen en (gast)colleges over draagmoederschap en heb ik over dit onderwerp artikelen gepubliceerd. Hiernaast ben ik aangesloten bij stichting DuRF en lid van de wetgevingsadviescommissie Familie- en Jeugdrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Mocht u nadenken over draagmoederschap of meer willen weten over de wetgeving omtrent draagmoederschap? Dan kunt u altijd vrijblijvend contact met mij opnemen voor meer informatie.

Contact opnemen