Wens Familierecht

Kosten?

Kosten?

Jo-an werkt op basis van een uurtarief. Afhankelijk van de aard van uw zaak stelt zij vooraf met u het uurtarief vast. Zij brengt geen kantoorkosten in rekening en werkt niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Wilt u hier meer informatie over, dan kunt u kijken op www.rvr.org. 

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? In sommige gevallen vergoed uw rechtsbijstandsverzekeraar (een deel van) de kosten. 

Jo-an zal u bij de aanvang van de zaak een indicatie geven van het aantal uren dat vermoedelijk besteed zal worden en met welke kosten u nog meer rekening mee moet houden. Hierbij kunt u denken aan deurwaarderskosten, griffierecht, DNA-test, aktes en vertaalkosten. Voorafgaand worden deze kosten met u besproken.