Wens Familierecht

Ontkenning vaderschap

Er kunnen zich situaties voordoen, waarin uw vaderschap automatisch is vastgesteld, maar wat niet de bedoeling was. Zo komt het wel eens voor dat u niet de biologische vader blijkt te zijn. Ook als echtgenoot van de draagmoeder kan uw vaderschap onbedoeld automatisch vastgesteld worden, terwijl dit bij de wensouders moet komen te liggen. Voor deze gevallen bestaat er de mogelijkheid om het vaderschap juridisch te ontkennen. WENS Familierecht kan u bij deze procedure bijstaan. Wilt u juist uw vaderschap juridisch laten vaststellen? Als familierecht advocaat kan ik u ook helpen bij gerechtelijke vaststelling van het vaderschap.

Ontkenning vaderschap: u bent niet de biologisch vader

Bent u getrouwd met een vrouw, maar blijkt u niet de biologisch vader van het kind te zijn? Dat is allereerst veelal een zeer verdrietige en mogelijk pijnlijke situatie. Indien uw getrouwd bent, dan wordt u automatisch juridisch vader met gezag over het kind dat uit uw echtgenote wordt geboren. Met het juridisch vaderschap bent u onderhoudsplichtig naar het kind, wordt het uw erfgenaam en geeft u mogelijk uw naam en nationaliteit ook door. Indien dit niet gewenst is, bestaat er de mogelijkheid om uw vaderschap te ontkennen. 

Als familierecht advocaat kan ik het verzoekschrift tot ontkenning vaderschap opstellen en u tijdens de procedure begeleiden.

Procedure ontkenning vaderschap

De procedure om het vaderschap met terugwerkende kracht ongedaan te maken, gaat via de rechtbank. Het is goed om te weten dat u als juridische vader hier niet onbeperkt de tijd voor heeft. U dient binnen één jaar nadat bekend is geworden dat u vermoedelijk niet de biologische vader bent, een verzoek tot ontkenning in te dienen bij de rechtbank. Het verzoekschrift kan tevens worden ingediend door de moeder en het kind zelf. Kinderen (zowel meer- als minderjarig) hebben uiterlijk drie jaar de tijd om een verzoek tot ontkenning te doen.

Bewijsmateriaal voor weerleggen van biologisch vaderschap

Belangrijk is dat u aannemelijk kan maken dat u niet de biologisch vader bent. Dit kan bijvoorbeeld via een DNA-test. Ook is het van belang dat u aannemelijk kan maken dat u niet heeft ingestemd met de daad van verwekking die tot de zwangerschap heeft geleid. Hierbij moet u denken aan het instemmen met een ivf-behandeling van uw echtgenote met donorzaad. Mocht u hier meer informatie over willen ontvangen of vragen over hebben, dan kunt u altijd contact opnemen. 

Ontkenning vaderschap bij draagmoederschap

In mijn praktijk voer ik regelmatig juridische procedures waarbij het vaderschap van de echtgenoot van de draagmoeder moet worden ontkend. In Nederland is het zo dat als de draagmoeder getrouwd is met een man, dat haar echtgenoot dat bij de geboorte automatisch juridisch vader (met gezag) van het kind wordt. Het is daarbij dus niet van belang dat hij niet de biologisch vader is van het kind. In draagmoederschapssituaties is dit niet gewenst, omdat zowel de wensouders als de draagouders willen dat het kind het juridische kind van de wensouders wordt. Het is niet wenselijk dat de echtgenoot van de draagmoeder (met de draagmoeder) alle juridische beslissingen over het kind mag nemen, onderhoudsplichtig is naar het kind toe en daarbij dat het kind ook erfgenaam is van de echtgenoot van de draagmoeder.

Bijzondere curator

Een juridische mogelijkheid om dit te veranderen is het ontkennen van het vaderschap. Hiervoor zijn wettelijke mogelijkheden op grond van het feit dat de echtgenoot van de draagmoeder niet de biologisch vader is. Deze procedure verloopt via een zogenaamde bijzondere curator. In het kort is dat een advocaat voor een minderjarige. Dat kan ook al een ongeboren baby zijn. Via een procedure bij de rechtbank, verzoek ik de rechtbank om een bijzondere curator te benoemen. De rechtbank benoemt deze dan en vervolgens doet de bijzondere curator een zelfstandig onderzoek. Indien deze van mening is dat het vaderschap van de echtgenoot van de draagmoeder inderdaad ontkend moet worden, dan kan hij of zij daartoe een verzoek indienen bij de rechtbank.

Juridische hulp bij vaderschap ontkennen

Ontkenning van het vaderschap is geen alledaagse zaak en kan emotioneel gezien veel impact hebben op uzelf en uw gezin. WENS Familierecht heeft veel ervaring in het voeren van juridische procedures in zaken omtrent het vaderschap en staat u dan ook graag bij. Ik begeleid u tijdens het hele traject en zorg dat u niet voor verrassingen komt te staan.

Contact opnemen